> lek. med. Arkadiusz Janusz - strona główna

Ortopedia...

...to termin pochodzenia greckiego, składający sie z dwóch słów: Ỏρθος - prosty , Πάίδον - dziecko = proste dziecko.

Nazwy tej użył po raz pierwszy w 1771 roku francuski lekarz Nicholas Andry a oznaczała ona patologię i metody korekcji deformacji układu kostnego u dzieci. Widoczne obok "drzewo Andry'ego" to symbol ortopedii - skrzywione drzewo podparte jest prostym palikiem.

Z ortopedią związana jest traumatologia (chirurgia urazowa) - dział medycyny zajmujący się leczeniem urazów narządu ruchu - których ilosć stale się zwiększa.

Obecnie obserwuje się ogromny postęp w obu tych dziedzinach, zarówno w leczeniu operacyjnym jak i zachowawczym. Dla Pacjenta postęp ten oznacza możliwość odzyskania sprawnosci i szybszy powrót do zdrowia.